Verenigingsleven

Mannenvereniging "Eben Haëzer"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op donderdagavond.
Voorzitter: br. D.J. Bolt
Penningmeester: br. J. Wielstra
Secretaris/Algemeen-adjunct: br. L. Veenstra

Vrouwenvereniging "In Waarheid Eén"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op dinsdagavond.
Presidentes: zr. A. Raap-Ytsma en T. Bolt-Slagter
Secretaresse: zr. M. den Hamer-Driebergen
Penningmeesteresse: zr. W. van der Meulen-Jonker
Algemeen-adjunct: zr. A. Driebergen-van der Gugten

Jeugdvereniging "Immanuël"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op vrijdagavond.
Leidsters: zr. A.M. Varwijk-Vogelzang en zr. M. Holtland (GKN Kornhorn)

Jeugdvereniging "Dient de HERE"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op zondagmiddag.
Voorzitter: H. Dijkman
Secretaresse: D. Raap
Penningmeester: A.J. Krijgsheld
Algemeen-adjunct: T. Krijgsheld