Verenigingsleven

Mannenvereniging "Eben Haëzer"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op donderdagavond.
Voorzitter: br. D. J. Bolt
Penningmeester: br. T. Poortinga
Secretaris/Algemeen-adjunct: br. L. Veenstra

Vrouwenvereniging "In Waarheid Eén"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op dinsdagavond.
Presidentes: zr. A. M. Varwijk - Vogelzang en zr. A. van Egmond-Vianen
Secretaresse: zr. M. den Hamer-Driebergen
Penningmeesteresse: zr. W. van der Meulen-Jonker
Algemeen-adjunct: zr. A. Reitsema-Varwijk

Jeugdvereniging "Immanuël"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op vrijdagavond.
Leidster: Zr. T. Bolt - Slager

Jeugdvereniging "Dient de HERE"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op zondagmiddag.
Voorzitter: S. van der Meulen
Secretaris: S. Weening
Penningmeester: T. Krijgsheld
Algemeen-adjunct: T. Krijgsheld