Contact

Algemeen

De Gereformeerde Kerk (hersteld) Opeinde e.o.
Kommisjewei 25
9218 PC Opeinde
Tel. scriba: 0512-546221
Website: www.dgkopeinde.nl
E-mail: scriba@dgkopeinde.nl
RSIN: 818569657
Bankrekeningnr.: NL11 RABO 0177 4417 63 ten name van De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o.

Anbi

De kerk, zoals hierboven genoemd, is een geloofsgemeenschap die behoort tot de De Gereformeerde Kerken (hersteld).
Deze gemeente bezit rechtspersoonlijkheid als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek.
De kerk is als Anbi gegeregistreerd.
De Anbi-gegevens, in PDF-formaat, kunnen hier gedownload worden.

Adressen

Scriba
br. A.F. Weening
Kommisjewei 59
9281 PD Opeinde
Tel. 0512-546221 Mob. 06-20954589
E-mail: Scriba

Praeses
br. K. Varwijk
Binnenwei 7
9248 KT Siegerswoude
Tel. 0512-303247
E-mail: Praeses

Koster
zr. B. Weening-Reitzema
Kommisjewei 59
9281 PD Opeinde
Tel. 0512-546221 Mob. 06-13360421
E-mail: Koster

Kerkbode
br. A.F. Weening
Kommisjewei 59
9281 PD Opeinde
Tel. 0512-546221 Mob. 06-20954589
E-mail: Kerkbode

Webmaster
br. R. van Dijk
E-mail: Webmaster