Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Opeinde e.o.
Op deze site vindt u informatie over onze gemeente en onze erediensten,
kunt u lezen wat onze grondslagen zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites.
Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van ons kerkgebouw.
Daarnaast is het mogelijk om een routeplanner te raadplegen en met ons in contact te komen.

Onze gemeente telt momenteel circa 114 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.
De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken.
Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken.
Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe
en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Opeinde e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21).
De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld.

Indien u met ons in contact wilt komen kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.

Van de kerkenraad

Op 2 januari jl. heeft de kerkenraad besloten om voorlopig te stoppen met de fysieke erediensten en ingaande 10 januari 2021 de erediensten alleen online uit te zenden. Nu de besmettingen met het corona-virus steeds meer toenemen vindt de kerkenraad het niet meer verantwoord om de gemeente fysiek te laten samen komen. Steeds meer mensen komen met het virus in aanraking meestal via familie en/of via het werk. Je kunt het virus bij je dragen zonder dat je er last van hebt en zo kun je via contacten zonder dat je het zelf in de gaten hebt, het virus overbrengen op een ander. Daarom het besluit om voorlopig alleen online de diensten uit te zenden. We hopen en bidden dat de Here het zo wil leiden dat we spoedig weer als gemeente geheel of gedeeltelijk samen kunnen komen.