Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Opeinde e.o.
Op deze site vindt u informatie over onze gemeente en onze erediensten,
kunt u lezen wat onze grondslagen zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites.
Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van ons kerkgebouw.
Daarnaast is het mogelijk om een routeplanner te raadplegen en met ons in contact te komen.

Onze gemeente telt momenteel circa 108 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.
De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken.
Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken.
Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe
en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Opeinde e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21).
De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld.

Indien u met ons in contact wilt komen, kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.