Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Opeinde e.o.
Op deze site vindt u informatie over onze gemeente en onze erediensten,
kunt u lezen wat onze grondslagen zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites.
Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van ons kerkgebouw.
Daarnaast is het mogelijk om een routeplanner te raadplegen en met ons in contact te komen.

Onze gemeente telt momenteel circa 108 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.
De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken.
Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken.
Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe
en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Opeinde e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21).
De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld.

Indien u met ons in contact wilt komen, kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.

Persbericht

“Wat is aansprekende prediking?”

te Surhuisterveen op 12 januari 2023.

Deze avond wordt georganiseerd vanuit De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. en de Gereformeerde Kerk Kornhorn e.o. met als doel om geïnteresseerden uit onze omgeving toe te rusten.

Voor deze avond hebben wij ds. L. Heres van de Gereformeerde Kerk te Kornhorn als spreker uitgenodigd. Hij hoopt een lezing te houden met als onderwerp “Wat is aansprekende prediking?”.

Na deze lezing is het pauze. In de pauze kunt u eventueel schriftelijke vragen indienen. Deze worden na de pauze besproken tijdens een plenaire bespreking, geleid door een forum.

Ieder is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Deze avond wordt gehouden op D.V. donderdag 12 januari 2023 van 20.00 uur tot 22.00 uur (19.30 zaal open).
De exacte agenda zal op een later moment gecommuniceerd worden.

Locatie: Zalencentrum de Lantearne
Kroanseal
Jan Binneslaan 49
9231 CA Surhuisterveen

Namens De Gereformeerde Kerk (hersteld) Opeinde e.o. en de Gereformeerde Kerk Kornhorn e.o.

Het organiserend comité

Voor meer informatie of vragen kunt u dezen mailen naar:
info.dgk.gk.Surhuisterveen@gmail.com