Verenigingsleven

Mannenvereniging "Eben Haëzer"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op donderdagavond.
Voorzitter: br. D. J. Bolt
Secretaris:
Algemeen-adjunct: br. T. Raap

Vrouwenvereniging "In Waarheid Eén"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op dinsdagavond.
Presidentes: zr. A. M. Varwijk - Vogelzang
Secretaresse:
Penningmeesteresse: zr. A. Raap - Ytmsa

Jeugdvereniging "Immanuël"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen.
Leidster: Zr. T. Bolt - Slager

Jeugdvereniging "Dient de HERE"
Vergadert éénmaal in de veertien dagen op zondagmiddag.
Voorzitter: S. van der Meulen
Secretaris: S. Weening
Penningmeester: T. Krijgsheld
Algemeen-adjunct: T. Krijgsheld