De Gereformeerde Kerken (hersteld) Opeinde - Nieuws
Nieuws


Lezingen over “Wat is Gereformeerd” te Drachten op 29 november 2018

Deze avond wordt georganiseerd vanuit De Gereformeerde Kerk Opeinde e.o. met als doel om
broeders en zusters uit de omgeving Opeinde toe te rusten.

Voor deze avond hebben wij twee sprekers uitgenodigd:

Ds. M.A. Sneep predikant van de Gereformeerde Kerk te Groningen: hij zal een lezing houden
met als onderwerp “Wat is Gereformeerd”.
Ds. H.W. van Egmond voorheen predikant binnen de Gereformeerde kerken vrijgemaakt en nu
emeritus predikant en lid van de Gereformeerde Kerk Opeinde e.o.
Hij zal een lezing houden over “Gereformeerd blijven”.

Na deze twee lezingen is het pauze. In de pauze kunt u eventueel schriftelijke vragen indienen.
Deze worden direct na de pauze besproken. Daarna volgt er een plenaire bespreking.

Ieder is van harte uitgenodigd deze avond bij te wonen.

Deze avond wordt gehouden op D.V. donderdag 29 november 2018. van 20.00uur tot 22.30uur (19.30 zaal open).

Locatie: kerkgebouw “De Arke”
Flevo 161, 9204 JT Drachten.

Agenda van de avond:
 1. Opening om 20.00
 2. Zingen ps. 31: 11
 3. Ds. M.A. Sneep spreekt over Wat is Gereformeerd
 4. Zingen ps. 31: 12
 5. Ds. H.W. van Egmond spreekt over Gereformeerd blijven
 6. Pauze met koffie
 7. Zingen ps. 32: 4 en 5
 8. Bespreking
 9. Zingen gez. 13: 1 en 6
 10. Sluiting rond 22.30

Namens De Gereformeerde Kerk (hersteld) Opeinde e.o.
Het organiserend comité

Voor meer informatie of vragen kunt u dezen mailen naar: gereformeerdwillenbijven@gmail.com