De Gereformeerde Kerken (hersteld) Opeinde  - Erediensten
Erediensten

Dag Datum Tijd Ps. vd Week   Preeklezer
Zondag  5 april 2020 09.30 uur Br. G. van Dijk
14.30 uur Br. K. Varwijk      Zondag 45
Vrijdag  10 april 2020 19.30 uur Ds. H.W. van Egmond Goede Vrijdag
Zondag  12 april 2020 09.30 uur Ds. H.W. van Egmond
14.30 uur Ds. M. A. Sneep      1e Paasdag
Maandag 13 april 2020 9.30 uur Br. E. A. Rodenboog 2e Paasdag
Zondag  19 april 2020 09.30 uur Br. F. J. Tollenaar
14.30 uur Br. G. van Dijk    Zondag 46

Het is ook mogelijk om de erediensten van onze gemeente terug te luisteren op www.kerkdienstgemist.nl.
Klik op onderstaande link om rechtstreeks naar de pagina van DGK Opeinde te gaan:

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1183454Memo betreft Corona Virus:

Zoals door uw kerkenraad is aangegeven zijn er geen samenkomsten meer. 

Wel zullen wij elke zondagmorgen een dienst beleggen met een ouderling, preeklezer en organist. 

Deze dienst zal te beluisteren zijn via kerkdienstgemist.nl. 

ís middags zult u via dezelfde website kerkdienst gemist Opeinde e.o. worden door- geplugd naar een van de andere DGK-kerken.

In de afkondigingen in de morgendienst zullen wij u laten weten hoe laat de dienst ís middags te beluisteren zal zijn.

 

Ook zullen wij de meditaties vanuit DGK- Groningen door pluggen via ons kanaal. 

Deze meditaties worden elke woensdagavond vanaf 19.00 uur uitgezonden.

Wij hopen u hiermee zij het op afstand te bemoedigen met het evangelie van onze Heiland.

 

Maar zoekt eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.

Mattheus 6: 33 en 34 HSV.Vriendelijke broedergroet,

A.F. Weening

Scriba DGK Opeinde e.o.