Welkom

Hartelijk welkom op de website van De Gereformeerde Kerk te Opeinde e.o.
Op deze site vindt u informatie over onze gemeente en onze erediensten,
kunt u lezen wat onze grondslagen zijn en vindt u ook diverse verwijzingen naar andere sites.
Ook vindt u er informatie over de geschiedenis van ons kerkgebouw.
Daarnaast is het mogelijk om een routeplanner te raadplegen en met ons in contact te komen.

Onze gemeente telt momenteel circa 114 leden. Alle leeftijdscategorieën komen voor.
De leden van onze gemeente hebben zich in de afgelopen jaren vrijgemaakt van de vrijgemaakt Gereformeerde kerken.
Hiermee is niet een nieuwe kerkelijke gemeente ontstaan, maar is sprake van een voortzetting van deze Gereformeerde kerken.
Wij geloven dat Christus zich een gemeente vergadert van het begin van de wereld tot het einde toe
en dat wij als leden van De Gereformeerde Kerk van Opeinde e.o. behoren tot déze gemeente (Heidelbergse Catechismus, zondag 21).
De HEERE heeft door de recente vrijmaking Zijn Kerk opnieuw bewaard en hersteld.

Indien u met ons in contact wilt komen, kunt u gerust contact opnemen met onze scriba.

Van de kerkenraad

Memo betreft Corona Virus:
Met inachtneming van de RIVM-maatregelen worden er weer erediensten gehouden.
Er wordt gewerkt met vaste zitplaatsen en de kerkenraad nodigt haar leden uit.
Wanneer u als gast wenst te komen verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met de koster, zodat er een plaatst voor u gereserveerd kan worden.

Koster: Tel. 0512-546221 Mob. 06-13360421